מונחים במטאורולוגיה

ENGLISH
Advection הסעה
Backing רוח מתחלפת כנגד כוון השעון
Cloud ענן
Col אוכף
Condensation עיבוי
Convergence התכנסות
Cumulus ענן ערמתי
Depression שקע
Dew טל
Divergence התבדרות
Drizzle רסס
Dust אבק
Evaporation אידוי
Fair נאה
Fog ערפל
Freshening רוח מתחזקת
Front חזית
Frost קרה, כפור
Gale סערה
Glaze גשם קפוא
Hail ברד
Halo הילה
Haze אובך
High רמה
Humidity לחות
Ice קרח
Iceberg קרחון
Icing התקרחות
Lightening ברק
Low שקע
Mirage חזיון תעתועים
Mist הבל
Misty הביל
Moderate Visibility ראות בינונית
Moisture לחות
Pellet גרגיר
Poor Visibility ראות גרועה
Precipitation משקעים
Quadrant רבע
Radiation קרינה
Ragged קרוע
rain גשם
Ridge רכס
Rime כפור
Scattered פיזור
Severe gale סערה חזקה
Showers ממטרים
Sleet שלג מעורב בגשם
Snow שלג
Squall מכת רוח
Steadily בקצב קבוע
Storm סערה
Stratus ענן שכבתי
Swell גיבוע
Thunder רעם
Trough אפיק
TRS סערהטרופית
Veering רוח מתחלפת עם כוון השעון
Visibility ראות
Wave גל
Whril ערבול
עברית
Dust אבק
Haze אובך
Col אוכף
Evaporation אידוי
Trough אפיק
Steadily בקצב קבוע
Hail ברד
Lightening ברק
Swell גיבוע
Wave גל
Pellet גרגיר
rain גשם
Glaze גשם קפוא
Misty הביל
Mist הבל
Halo הילה
Advection הסעה
Divergence התבדרות
Convergence התכנסות
Icing התקרחות
Mirage חזיון תעתועים
Front חזית
Dew טל
Rime כפור
Humidity לחות
Moisture לחות
Squall מכת רוח
Showers ממטרים
Precipitation משקעים
Fair נאה
Gale סערה
Storm סערה
Severe gale סערה חזקה
TRS סערהטרופית
Condensation עיבוי
Cloud ענן
Cumulus ענן ערמתי
Stratus ענן שכבתי
Whril ערבול
Fog ערפל
Scattered פיזור
Frost קרה, כפור
Ragged קרוע
Ice קרח
Iceberg קרחון
Radiation קרינה
Visibility ראות
Moderate Visibility ראות בינונית
Poor Visibility ראות גרועה
Quadrant רבע
Freshening רוח מתחזקת
Backing רוח מתחלפת כנגד כוון השעון
Veering רוח מתחלפת עם כוון השעון
Ridge רכס
High רמה
Drizzle רסס
Thunder רעם
Snow שלג
Sleet שלג מעורב בגשם
Depression שקע
Low שקע