המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

המייל הימי


מטר

ארכו של המטר נקבע בשנת 1791 על ידי האקדמיה הצרפתית על פי היקפו של כדור הארץ במרידיאן (קו האורך) החוצה את פריז. המטר הוא 1 חלקי אורכו של היקף כדור הארץ מחולק 40,000,000 .

מייל ימי

המייל הימי הוא המרחק הממוצע של דקת רוחב, כידוע כדור הארץ אינו כדור מושלם אלא "גאואיד", כדור הפחוס בקטביו. בגלל פחיסות זו רדיוס הכדור קטן יותר בקטבים מאשר בקו המשווה (רדיוס כדור הארץ בקו המשווה 6378 ק"מ ובקטבים 6356 ק"מ).

שנים רבות נהגו הבריטים להגדיר את המייל הימי כ 6080 רגל שהם 1853.18 מטר הנקרא Admiralty mile. עד שנת 1645 האמריקאים השתמשו ב U.S. nautical mile שארכו היה 6080.20 רגל - 1853.24 מטר.
International Nautical Mile
בשנת 1929 הוחלט בועידת מונקו על מייל ימי סטנדרטי באורך של 1852 מטר או 6076.1 רגל.

כאן תוכלו למצוא מחשבוני המרת מידות

קשר KNOT
מידת מהירות, מייל בשעה

מידת המרחק במקצוע הנווט הוא המייל הימי, להלן מייל.
את המייל מודדים בעזרת מחוגה בסקלה הימנית או בסקלה השמאלית של דקות הרוחב.
דקת רוחב = 1מייל.
מעלת רוחב = 60 מייל.

זהירות! לא למדוד מרחק בסקלה העליונה או התחתונה!

כאן המקום להזכיר שמדידת המרחק תהיה על הסקלה הצדדית מול הנקודות שאת המרחק שביניהן עלינו למדוד.
נסיון: מדוד בעזרת מחוגה מרחק של 30 מייל באזור קו רוחב 48°
השאר את המחוגה פתוחה ועבור לאזור קו רוחב 51° ובדוק כמה מייל מראה המחוגה עכשיו.
המחוגה מראה אורך של 29 מייל.
מדוד את המרחק מול מנקודות הנקודות שאת מרחקן תרצה לדעת

 

 

 

תרגול: מצא את המרחק בין נקודות A ו B.

 

 

ראה הסבר למדידת המרחקים בקישור