קשרים


בפרק זה מוצגים מספר קשרים המשמשים בימאות ונשאלים לבצעם בבחינות למשיטים.
כדי ללמוד קשר, עליך לעבור עם העכבר מעל ציור הקשר.
הגדרות

.
כאשר עוסקים בקשרים כדאי לזכור את הפתגם: "קצה קצר חיים קצרים - קצה ארוך חיים ארוכים" תודה למשה סער מאילת


לשם תירגול הכן חבל, נוח יהיה אם ארכו יהיה כמטר וקוטרו 8 מ"מ

הפעלת האנימציה על ידי העברת העכבר מעל ציור הקשר.

משפחה
קשר

קצה
אנימציה
קשר בוהן
OVERHAND

קשר זה משמש כמעצור לקצה החבל מלעבור דרך פתחים קטנים כגון בגלגילות.


קצה
אנימציה
קשר שמינית
FIGURE OF EIGHT

הקשר קיבל את שמו מצורתו, צורת הסיפרה 8.
כמו קשר הבוהן הוא משמש כמעצור לקצה החבל מלעבור דרך פתחים אשר גודלם הוא כזה שקשר בוהן, גודלו לא יספיק לפמש כמעצור.


חיבור
אנימציה
קשר שטוח
REEF KNOT

הקשר משמש לחיבור שני חבלים בעלי אותו קוטר ואותו סוג. בחבלים בעלי מידות שונות או סוגים שונים הקשר עלול שלא להחזיק מעמד ולהחליק.
חשוב לשים לב בעת הקשירה, פעם ראשונה יד ימין מעל שמאל ובפעם השניה יד שמאל מעל ימין (או להיפך). אך לעולם לא אותה יד שהיתה עליונה תהיה בפעם השניה עליונה.
לבדיקת נכונות הקשר צריך לראות שבצד שמאל ובצד ימין, הקצה הארוך והקצה הקצר "יוצאים" יחדיו מעל או מתחת הלולאה


חיבור
אנימציה
חיבור אורגים
SHEET BEND

הקשר משמש לחיבור שני חבלים אשר בקצהו של אחד מהם יש לולאה או שני חבלים בעלי קטרים שונים. כאשר אין לולאה, רצוי שההחבל העבה יהיה החבל שבו תעשה את הלולאה.
חשוב לשים לב ששני קצוות החבל הקצרים יהיו באותו כוון (בציור נראים שני הקצוות בצדו העליון של הקשר).


חיבור ללא אנימציה חיבור אורגים כפול
DOUBLE SHEET BEND

לקשירת קשר אורגים כפול, התחל קשר אורגים רגיל בסיומו המשך בעוד הקפה כפי שנראה בציור. ההקפה הנוספת משמשת לאבטחה נוספת. החץ מראה את ההבדל בין חיבור אורגים רגיל וכפול


מוט
אנימציה
קשר מוט
CLOVE HITCH

קשר יסודי לחיבור חבל למוט, הקשר בעיקרון אינו מחליק, אך הוא נפתח בקלות.


מוט
אנימציה
קשר מוט כפול
DOUBLE CLOVE HITCH

החץ מורה על כוון המשיכה
כמו קשר מוט גם המוט הכפול הוא לחיבור חבל למוט. הקשר עמיד יותר למתיחה ובלתי מחליק.


טבעת
אנימציה
קשר טבעת כפול
ROUND TURN AND TWO HALF HITCHES

משמש לקשירת חבל למוט או טבעת.


טבעת
אנימציה
עוגן
ANCHOR BEND

דומה לקשר טבעת אך הוא יותר בטוח. נהוג לחזק את הקצה לחבל בעזרת כריכה כמו שנראהבציור.


סיפון
אנימציה
קשר הצלה
BOW LINE

קשר שימושי מאד כאשר רוצים ליצור בקצה החבל לולאה שאינה מתהדקת. הקשר קל להתרה גם לאחר שעמד בלחצים


סיפון
אנימציה
ברוז
cleat Knotסיפון
אנימציה
זקף
LIGHTERMEN'S HITCHסיפון
אנימציה
סטופר
STOPPER

קשר זה משמש להפחתת לחץ על חבל מתוח, בסטופר משתמשים בדרך כלל כאשר רוצים להעביר חבל התקשרות לאחר מתוח מהכננת לזקפים.
במקרה זה לאחר הקשירה מחזיקים אותו ביד, ולאחר הקשירה על הזקפים משחררים אותו.
בציור, הקשר מחוזק בקצהו ב"חצי מוט" במקום האחיזה ביד.


ראה גם לימוד החבלים בשיטה אחרת